Archives
PUBLISHED: 4:26 PM on Wednesday, August 8, 2007
Happy Birthdays...
Ami McRae Aug. 8

Frank Wright Aug. 8

Jeff Wright Aug. 8

Richard McKinley Aug. 8

Rob Sorg Aug. 8

Royann Wright Aug. 8

Jenifer Brown Aug. 9

Marie Howard Aug. 9

Virginia Smiley Aug. 9

Archie Motto Lee Aug. 10

Bob Hughes Aug. 10

Brian Phillips Aug. 10

Carrie Talus Aug. 10

David Gelotte Aug. 10

Erik Bach Aug. 10

Glen Hamilton Aug. 10

LeRoy Raymond Jacobs Aug. 10

Rachel Dilmore Aug. 10

Sago Lee Aug. 10

Alphea Williams Aug. 11

Amber Timothy Aug. 11

Gina Mixson Aug. 11

Gretchen Bucki Aug. 11

Mike Pitka Aug. 11

Nancy Dunlap Aug. 11

Rochelle John Aug. 11

Theresa Mazon Aug. 11

Anna Jolleen White Aug. 12

Georgete Mills Aug. 12

Jim Galea Aug. 12

Justine Garcia Aug. 12

Katherine Hanlon Aug. 12

Agnes Davis Aug. 13

Dawn Meacock Aug. 13

Lorraine Meyers Aug. 13

Bill Adair Aug. 14

Geoffrey Engelman Aug. 14

John Sevier Aug. 14

Margaret Gordon Aug. 14

Priya Samuel Aug. 14